Dorpsplatform Prinsenbeek - Veiligheid

Coördinator: Jan van Gunsteren

Veiligheid
Onder veiligheid verstaan we de fysieke en mentale veiligheid binnen onze dorpsgrenzen.

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om binnen Prinsenbeek de veiligheid te optimaliseren. Inmiddels zijn hiervoor al meerdere buurtpreventieteams actief. De ambitie is om nog meer initiatieven te starten samen met inwoners om de veiligheid binnen ons dorp te waarborgen en daar waar nodig uit te breiden.”

Betrokken groepen / instanties
Buurtpreventie gebieden: De Staart, De Neus, Centrum - Oost/Plantsoen, Centrum, Kapelakkers;
Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP);
Politie;
Buurtpreventie Breda/Stadsmarinier;
Keurmerk veilig ondernemen (OVP);
Ateagroep.

Activiteiten / aandachtsgebieden Dorpsplan
Preventieve activiteiten in samenwerking met politie en gemeente;
Uitbreiding buurtpreventieteams;
Gezamenlijk zorg veiligheid: centraal nummer gemeente 14076;
Doorontwikkeling KVO traject.

Contactformulier Veiligheid

Nieuws

30 is de deal!

30 is de deal!

Sociale compagne voor belonen van goed rijgedrag!

Lees meer