Dorpsplatform Prinsenbeek - Zorg

Coördinator: Vacature

Zorg
Onder zorg verstaan we alle activiteiten en aandachtsgebieden die ondersteunend zijn aan het fysiek en geestelijk functioneren van de inwoners van Prinsenbeek

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om binnen Prinsenbeek alle inwoners die zorg te laten genieten die nodig is om het leefgenot te optimaliseren”. Hierbij maakt het gebruik van kennis, kunde en inzet van zowel vrijwilligers als professionele organisaties.

Betrokken groepen / instanties
Geschikt wonen voor iedereen (GWI)
Stichting verankering ouderenproof Prinsenbeek (SVOP)
Cliëntenraad Hagendonk
Katholieke Beekse Ouderenbond (KBO)

Activiteiten Dorpsplan
Zorg voor elkaar
Beekse vrijwilligerscentrale
Breda Doet

Contactformulier Zorg