More

  Dorpsplatform Mobiliteitsvisie Prinsenbeek

  Begin 2020 heeft de gemeente Breda in samenwerking met het Dorpsplatform Prinsenbeek en een klankbordgroep met inwoners de mobiliteitsvisie voor Prinsenbeek opgesteld. De mobiliteitsvisie Prinsenbeek heeft vervolgens als input gediend voor de mobiliteitsvisie van de gehele gemeente Breda. Op verzoek van de gemeente is de mobiliteitsvisie van Prinsenbeek niet openbaar geworden totdat deze algehele mobiliteitsvisie voor Breda gereed was. Sinds eind 2020 ligt de mobiliteitsvisie bij de gemeenteraad van Breda voor besluitvorming. Zodoende kan ook de mobiliteitsvisie Prinsenbeek openbaar worden.

  Drie mobiliteitsopgaven voor Prinsenbeek

  Vanuit de enquête die vorig jaar onder de inwoners van Prinsenbeek is gehouden, de online kaartapplicatie waarop inwoners knelpunten konden aangeven, en gesprekken met de klankbordgroep zijn drie mobiliteitsopgaven bepaald voor Prinsenbeek. Per opgave zijn vervolgens 4 speerpunten voor de aanpak daarvan benoemd.

  Komende jaren zet de mobiliteitscommissie van het Dorpsplatform Prinsenbeek zich in om, samen met de gemeente Breda, deze speerpunten te realiseren.

  1. Bereikbaar Prinsenbeek

  mobiliteitsvisie bereikbaar

  Om een aantrekkelijk dorp te blijven voor haar inwoners en bezoekers is een goede bereikbaarheid belangrijk. Doorgaand verkeer vanuit vooral de richting Zevenbergen/Etten-Leur (en retour) zorgt op dit moment voor overlast. De verkeersdruk zal verder blijven toenemen, zo is de verwachting. Daarom is het noodzakelijk om maatregelen te gaan nemen om doorgaand verkeer door het dorp anders te routeren. Hiervoor moet samenwerking worden gezocht met de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur om het autoverkeer vanuit die richting te verminderen.

  Maar ook het verminderen van de vertragingen op de snelweg en het behoud van een goede ontsluiting van het dorp zijn belangrijke aandachtspunten. Mogelijke oplossingen liggen niet alleen bij het autoverkeer. Ook een verbeterd openbaar vervoer en/of de aanleg van (snel)fietsroutes draagt bij aan een beter Prinsenbeek.

  2. Leefbaar en Veilig Prinsenbeek

  mobiliteitsvisie leefbaar

  Prinsenbeek wil een prettige leefomgeving zijn voor haar bewoners én bezoekers. Daarom streven we naar een leefbaar en veilig dorp. Bewoners geven bijvoorbeeld aan dat zij het gevoel hebben dat er vaak (veel) te hard wordt gereden op een heel aantal wegen in Prinsenbeek. Dit blijkt ook uit de snelheidsmetingen.

  Komende periode wordt daarom ingezet op onder andere de aanpak van te snel rijden aan te pakken. Bij de herinrichting van straten wordt het profiel aangepast aan de snelheid die bij die straat past. Waar mogelijk zullen gedragsmaatregelen als matrixborden worden ingezet. Daarnaast wordt werk gemaakt van veilig gedrag bij schoolomgevingen en wordt onderzocht of we de parkeersituatie op en rond de Markt kunnen verbeteren.

  3.Fiets- en Loopbaar Prinsenbeek

  mobiliteitsvisie fiets

  In Prinsenbeek liggen veel bestemmingen zoals scholen, winkels, verenigingen op loop- en of wandelafstand. We willen onze bewoners ertoe bewegen om voor deze korte verplaatsingen gebruik te maken van de fiets of te lopen. Dit is niet alleen gezond, maar zorgt ook voor een afname van het autoverkeer in het dorp.

  Dorpsplatform Prinsenbeek werkt daarom met de gemeente Breda aan veilige, comfortabele en aantrekkelijke fiets- en looproutes. Ook wordt ingezet op het realiseren van een gedragsverandering bij de inwoners voor korte verplaatsingen. Na de coronaperiode zal bijvoorbeeld een campagne worden opgezet samen met het OVP, de sportverenigingen en de scholen om gebruik van fiets te stimuleren.

  Mobiliteitsvisie en Beeks Buiten

  Uit het onderzoek dat is uitgevoerd voor de mobiliteitsvisie Prinsenbeek blijkt dat op een gemiddelde werkdag ca. 3.700 personenwagens en ca. 230 vrachtwagens door het dorp rijden, zonder dat ze daar een bestemming hebben. Dit doorgaande verkeer komt vanuit Zevenbergen en Etten-Leur en rijdt richting de aansluiting met de A16 of naar Breda (en retour). Mede door dit verkeer ontstaan er op drukke momenten opstoppingen bij het kruispunt Schutsestraat/Heikantsestraat en de rotonde aan het Velsgoed.

  Het is de verwachting dat het verkeer in- en rond Prinsenbeek in de toekomst zal blijven toenemen, dus op zowel de hoofdroute Schutsestraat-Heikantsestraat-Velsgoed als op de A16/A58. Er komen immers woningen bij, niet alleen in Prinsenbeek zelf, maar ook in Zevenbergen, Etten-Leur en de rest van Breda.

  Aan de westkant van Prinsenbeek is de ontwikkeling van circa 800 woningen beoogd: Beeks Buiten. De projectontwikkelaars hebben inmiddels een haalbaarheidsonderzoek ingediend bij de gemeente Breda. In de mobiliteitsvisie Prinsenbeek is het verkeerseffect dat de woningbouw in het dorp zal hebben als een belangrijk aandachtspunt benoemd. In de mobiliteitsvisie is opgemerkt dat in de haalbaarheidsstudie mogelijke ontsluitingsvarianten moeten worden doorgerekend met een verkeersmodel en het effect op de wegen in Prinsenbeek wordt bepaald. Aangeraden is ook om na te denken over hoe het doorgaande personen- en vrachtverkeer anders gerouteerd kan worden. Een aantal kansrijke alternatieven zijn in een quickscan onderzocht voor de mobiliteitsvisie en besproken met de klankbordgroep. Deze varianten zijn ook meegegeven richting het haalbaarheidsonderzoek Beeks Buiten.

  Op 4 februari hebben de projectontwikkelaars een toelichting gegeven op de haalbaarheidsonderzoeken en de stand van zaken op het project Beeks Buiten. De ontsluiting van deze nieuwe wijk is door de ontwikkelaars voorzien via de Vianendreef en Krekelweg. Voor het opvangen van toename in verkeersdruk voor Prinsenbeek verwijzen de ontwikkelaars naar de gemeente Breda. De gemeente kijkt naar de volgende mogelijke maatregelen: een rotonde bij Molenstraat-Schutsestraat om doorstroming te verbeteren, een spitsdoseersysteem bij de Strijpenseweg en een extra aansluiting op de snelweg A16 bij Zevenbergen.

  Deze oplossingsrichtingen zijn ook in de mobiliteitsvisie Prinsenbeek benoemd. Een extra aansluiting op de A16 zal naar verwachting nog vele jaren op zich laten wachten. De zorgen over de toename van de verkeersdruk in Prinsenbeek door de ontwikkeling van Beeks Buiten en nieuwe woonwijken in omliggende dorpen, worden met de overige twee maatregelen niet weggenomen. Het Dorpsplatform Prinsenbeek dringt er daarom bij de gemeente Breda en de projectontwikkelaars op aan dat eerst goede (verkeersdruk verminderende) mobiliteitsmaatregelen worden genomen, voordat met de start van Beeks Buiten begonnen wordt.

  Parkeersituatie Markt Prinsenbeek

  De parkeersituatie op de Markt is in oktober 2020 met een parkeeronderzoek onderzocht. Uit dit onderzoek is op dit moment (weliswaar coronatijd) niet direct een probleem over de parkeersituatie op de Markt gebleken. Enkel op vrijdagmorgen, tijdens de weekmarkt, is er soms sprake van een tekort aan parkeerplaatsen. Met de gemeente Breda wordt bezien of de weekmarkt (op termijn) verplaatst kan worden naar het voorplein van de Markt.

  Het Dorpsplatform Prinsenbeek en het OVP houden de woningbouwontwikkelingen op en rondom het centrum nauwlettend in de gaten. Mocht blijken dat de parkeerdruk hiermee komende jaren verder groeit, dan zal opnieuw met de gemeente Breda worden overlegd over passende maatregelen, zoals de invoering van een blauwe (parkeer)zone.

  Opmerkingen of lid worden?

  Heeft u een opmerking of vraag naar aanleiding van de mobiliteitsvisie? Stuur deze dan per e-mail naar info@dorpsplatformprinsenbeek.nl

  Of lijkt het u leuk om mee te werken aan de realisatie van een bereikbaar, leefbaar en veilig en fiets- en loopbaar Prinsenbeek? De mobiliteitscommissie van het Dorpsplatform kan altijd extra hulp gebruiken!

  Stuur ook om je aan te melden een e-mail naar info@dorpsplatformprinsenbeek.nl

  Recente artikelen

  Gerelateerde berichten