More

  Dagbesteding

  Dagbesteding, wat is dat?
  Met dagbesteding bedoelen we niet de dingen die u doet gedurende de dag. Met dagbesteding wordt dagopvang bedoelt voor mensen die zelfstandig niet meer in staat zijn hun dagen zinvol te vullen, door ziekte of beperking. Vaak heeft deze persoon ook een mantelzorger, iemand die vrijwillig zorg draagt voor een zieke.

  Omdat mantelzorg soms een zware taak is, kan het nodig zijn dat de persoon met een ziekte of beperking naar dagbesteding gaat. Zodat de mantelzorger het langer volhoudt voor de zieke te zorgen en daardoor thuis kan blijven wonen.

  Ik wil gebruik maken van dagbesteding, kan dat?
  Dagbesteding om bovengenoemde reden valt onder de wet WMO, de wet die er is om mensen zo goed mogelijk in staat te stellen deel te blijven nemen aan de samenleving. Wanneer u gebruik wil maken van dagbesteding moet u een beschikking van de gemeente hebben. Hoe dat gaat kunt u vinden op de WMO pagina.

  Buiten de WMO is het ook mogelijk om vanuit een CIZ indicatie dagbesteding aan te vragen.

  Moet ik een eigen bijdrage betalen?
  Ja, het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent uw bijdrage. Lees meer op: Hetcak.nl       

  Het zou kunnen dat er bij de dagbesteding die u kiest nog verblijfskosten zijn. De gemeente betaalt voor uw vervoer naar de dagbesteding en het kopje koffie wat u drinkt. Maaltijden en activiteiten moet u veelal zelf betalen.

  Waar vind ik dagbesteding?
  Thebe Kraaiennest
  06-46727232
  dagbesteding.kraaienest@thebe.nl<br/p>

  Tuinderij de Groene Schakel
  06-16326050
  https://www.tuinderijdegroeneschakel.nl

  Thebe de Heuvel
  076-5231737
  Thebe.nl/thebe-in-uw-buurt/woonzorgcentra/thebe-heuvel/

  Dagactiviteitencentrum de Prins
  06-20446747
  dagverzorgingPluspg@careyn.nl

  Dagactiviteitencentrum Ravelijn
  06-20446747
  ravelijn@thebe.nl

  In Prinsenbeek is een coördinator dagbesteding actief: Annette Gommers 06-57878563 / annette.gommers@thebe.nl

  Recente artikelen

  Gerelateerde berichten