More

  De Beek wil duurzamer wonen Alleen het geld, dat is wel een dingetje

  Verreweg de meeste inwoners van Prinsenbeek zijn bereid hun huis (verder) te verduurzamen. Sterker: iets minder dan de helft van de Bekenaren (49 procent) denkt dat het goed mogelijk is dat hun huis over twintig jaar aardgasvrij is. Alleen: de kosten, dat is wel een dingetje.

  Dat blijkt zonneklaar uit de enquête die het Dorpsplatform Prinsenbeek eind november 2023 in het dorp heeft gehouden. 1.078 dorpelingen, ruim 20%, vulden die in. De uitkomsten geven dan ook een betrouwbaar beeld van de mening van de Bekenaren, stelt I&O Research, het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd.

  Op het gebied van isolatie is al best veel gebeurd, blijkt uit de antwoorden. Vrijwel alle Bekenaren (95 procent) hebben al wel iets aan hun woning gedaan of laten doen om die te verduurzamen. De populairste aanpassingen zijn het isoleren van muren en dak, het aanbrengen van kierdichting en isolatieglas (HR++) en het installeren van zonnepanelen. Het plaatsen van warmtepompen blijft daarbij met 4 procent ver achter. Minder dan 1 procent van de dorpsbewoners beschikt over een thuisaccu.

  De peiling leert duidelijk dat er méér energiebesparende maatregelen in de Beekse huizen zouden zijn genomen, als geld geen rol zou spelen. In totaal geeft 42 procent van de Bekenaren aan dat geld de voornaamste belemmering is. Hulp van de overheid is hier zeer gewenst.

  Zo zouden veel Bekenaren met een eigen woning (met 88 procent verreweg het grootste deel van de deelnemers aan de enquête) best een warmtepomp en/of een thuisaccu voor energieopslag willen aanschaffen. Of andere maatregelen treffen. Alleen, ze doen het niet, omdat ze het te duur vinden. Veel inwoners (84 procent) zijn goed op de hoogte van de klimaatproblematiek. Zes van de tien mensen die de enquête invulden, denken dat de maatregelen die ze nemen in dat verband nuttig zijn. Net zo weten de meeste mensen dat duurzamer wonen geld bespaart op hun energierekening.

  Een andere factor die invloed heeft op het al dan niet verduurzamen is het eigenaarschap van de woning. Gewone huiseigenaren kunnen daarvoor kiezen op een moment dat het hen schikt. Bij woningeigenaren die te maken hebben met een Vereniging van Eigenaren (VvE) ligt dat anders. Die moeten de VvE meekrijgen, maar dat loopt niet altijd even soepel. Deze huiseigenaren geven dan ook aan dat ze daar wel hulp bij kunnen gebruiken. Iets soortgelijks geldt voor huurders. Die zijn in dat opzicht afhankelijk van de verhuurder. En niet elke verhuurder blijkt even snel bereid mee te werken aan verduurzaming.

  Achtergrond van de enquête en vervolg

  De reden dat het dorpsplatform deze enquête heeft gehouden, heeft alles te maken met de energie-doelstelling van de gemeente Breda. Die wil namelijk in 2044 aardgasvrij/ready en CO2-neutraal zijn. In de Transitievisie Warmte (TVW) is Prinsenbeek opgenomen als een van de verkenningsgebieden. Het dorpsplatform vindt het essentieel dat inwoners van het dorp goed geïnformeerd en gefaciliteerd worden, zodat zij zelfstandig weloverwogen besluiten kunnen nemen aangaande de energietransitie. De energietransitie heeft meer kans op succes als de inwoners erbij betrokken worden, mee kunnen denken en praten. Daarvoor is een ‘bottom-up’ proces nodig waarin inwoners stap voor stap worden meegenomen. Dit proces is door het platform in samenspraak met de gemeente uitgewerkt in de ‘Marsroute duurzaam Prinsenbeek’. De eerste stap (fase 1) van deze Marsroute was het in kaart brengen van hoe de Beek er nu op dit vlak voorstaat.

  Ondanks dat betreffende ambtenaren en wethouder van gemeente Breda zeer enthousiast en onder de indruk waren van de door het dorpsplatform geformuleerde aanpak, is de gemeente de door haar gedane toezeggingen om dit programma volledig financieel te ondersteunen tot op heden helaas niet nagekomen.

  Om deze reden heeft het dorpsplatform het volgende besluit moeten nemen. Op 22 februari 2024 heeft zij officieel aan de gemeente kenbaar gemaakt, dat zij het initiatief dat zij naar zich toe had getrokken, om de energietransitie in ons dorp bottom-up te faciliteren, geheel en volledig terug geeft aan de gemeente Breda.

  Ons domein Duurzaamheid stopt op dit gebied al haar activiteiten. Hiermee achten wij ons vanaf heden volledig ongebonden en onverplicht jegens de gemeente, impliciet dan wel expliciet, op het gebied van de energietransitie in Prinsenbeek. De gemeente heeft het rapport “Verduurzaming in Prinsenbeek” met de resultaten van de enquête van ons digitaal en in hardcopy ontvangen. Het staat haar vrij om daarmee te doen wat zij wil. Het initiatief ligt vanaf heden niet meer bij het dorpsplatform.

  Wij wensen de gemeente veel succes toe bij het verder voortzetten van het bottom-up werken aan draagvlak voor alles dat nog komen gaat op het vlak van de energietransitie.

  Hieronder het volledige rapport “Verduurzaming in Prinsenbeek” van I&O Research.

  Hieronder kunt u de Marsroute Duurzaam Prinsenbeek bekijken, welke dankzij de gemeente Breda helaas al na fase 1 al is gestopt.

  Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. het enquête rapport of mee willen denken over verduurzaming in Prinsenbeek, stuurt u dan een bericht aan: duurzaam@dorpsplatform-prinsenbeek.nl

  Recente artikelen

  Gerelateerde berichten