Vice-voorzitter maakt bestuur Dorpsplatform compleet

Jan Visser wil opkomen voor Beekse belangen

Hij is begaan met Prinsenbeek en de mensen die in ons mooie dorp wonen. Daarom vindt hij het een mooie uitdaging om een bijdrage te leveren aan het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Welkom aan Jan Visser (52), de nieuwe vice-voorzitter van het Dorpsplatform Prinsenbeek.

Met Visser haalt het DPP een man binnen die de nodige ervaring heeft in het vrijwilligerswerk in Prinsenbeek. Zo is hij in het verleden een aantal jaren actief geweest als algemeen lid bij de voormalige Dorpsraad Prinsenbeek. Daarnaast heeft hij met veel plezier meegeholpen als ijsmeester bij Winterwonderbeek, als badmeester bij Natuurzwembad de Kuil en was hij jarenlang voorzitter van de Medezeggenschapsraad van basisschool de Horizon.

De nieuwe vicevoorzitter ziet zijn functie als een kans om ‘een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in de (bij)sturing van de diverse ontwikkelingen die onze huidige en toekomstige bewoners individueel, en de Beekse samenleving als geheel, raken.’ ,,De wereld om ons heen verandert sneller dan we ons kunnen voorstellen. Dat biedt kansen, maar ook bedreigingen.” Daarnaast signaleert hij dat de afstand tot de gemeente Breda steeds groter lijkt te worden. Hij hoopt dan ook bij te dragen tot, zoals hij het omschrijft, ‘de verbindende en faciliterende ambities van het Dorpsplatform’. ,,Daarnaast hoop ik samen met de diverse domeinen en het bestuur een (pro)actieve rol te kunnen spelen in het waarborgen van de leefbaarheid van ons dorp en het behartigen van de belangen van haar inwoners.” 

Jan Visser verhuisde in 2001 naar Prinsenbeek. Sindsdien woont hij samen met zijn vrouw Debby en hun vijf kinderen met veel plezier in het dorp. Hij studeerde Militaire Bedrijfskunde aan de Koninklijke Militaire Academie en vervulde daarna tien jaar diverse functies als luchtmachtofficier in Nederland en op Vredesmissie. Vervolgens ruilde Visser zijn uniform in voor diverse leiderschapsfuncties in het private en publieke veiligheidsdomein, onder andere bij het Openbaar Ministerie. Sinds 2007 werkt hij bij Shell,  momenteel is hij actief als HSSE Executive bij Shell Aviation Europe & Africa.

Het bestuur van de stichting Dorpsplatform Prinsenbeek oriënteerde zich al enige tijd op mogelijke uitbreiding. ,,We willen de missie van het DPP op volle kracht blijven uitvoeren”, zegt voorzitter Sjoerd Kustermans. ,,Als bestuur van de stichting zijn we erop gericht om de verschillende werkgroepen (domeinen) in hun samenhang te ondersteunen bij het realiseren van hun visie, doelen en op het verder ontwikkelen van een soepele vrijwilligers organisatie die ons dorp dient. Dit willen we goed en proactief kunnen doen en dat vraagt om voldoende bestuurskracht, zeker ook in de interactie met andere stakeholders. Denk daarbij aan samenwerking met andere dorpsraden, ondernemers of de interactie met de gemeente en politiek Breda.” “Jan is een aanwinst voor het DPP, we zijn heel blij met zijn komst.”

Het bestuur bestaat, behalve Kustermans en nu Visser, uit secretaris Kim Foesenek en penningmeester Paul Vermast. De kerngroep van het DPP, waarvan behalve het bestuur de coördinatoren van de verschillende domeinen deel uitmaken, heeft Jan Visser intussen officieel benoemd.

Jan Visser – vice-voorzitter