More

  Vol goede moed verder

  Prinsenbeek moet een dorp blijven, waar het goed toeven is en iedere inwoner graag woont. Dat
  was, is en blijft het streven van het Dorpsplatform Prinsenbeek.

  Ook dit jaar willen de vrijwilligers van de domeinen binnen het Dorpsplatform Prinsenbeek (DPP)
  daar vol op inzetten. Want de woningnood, de problemen rond de verkeersafwikkeling of de parkeerperikelen in het centrum – om maar eens wat te noemen – zijn ook het Dorpsplatform een doorn in het oog. Zo zullen diverse domeinen zich buigen over de gevolgen van de aanleg van de rotonde in de N389, ter hoogte van de Zwartenbergse molen. Omdat de jeugd de toekomst heeft, zal er meer aandacht zijn voor wat er leeft bij de jongeren. Het domein Jeugd & Kinderdorp onderzoekt en faciliteert daarom of het doorstarten van de jeugdraad daarbij kan helpen.

  Een ander speerpunt voor dit jaar is: hoe krijgen we het voor elkaar dat Bekenaren zich nog meer
  betrokken voelen bij hun dorp. Want het Dorpsplatform wil graag de stem vertegenwoordigen van
  alle inwoners en hen over belangrijke onderwerpen vaker horen. Iedereen krijgt die kans nu al via
  het online Prinsenbeek Panel. Er wordt gewerkt aan een visie en plan om dit breder en regelmatiger in te zetten, in combinatie met andere manieren van (actieve) burgerparticipatie. Hou daarom onze website in de gaten.

  De goede voornemens van verschillende domeinen zijn te lezen in het jaarverslag* over 2023 van het Dorpsplatform. Daarin staat ook in grote lijnen waarmee zij zich het afgelopen jaar hebben bezig gehouden, alles vanuit de visie: hoe houden we het prettig voor iedereen op de Beek. Zo is er
  aandacht voor het ‘Slimme Huisje’, dat vrijwilligers van de Bezige Bijen op initiatief van domein Zorg & Welzijn hebben gebouwd. Belangstellenden kunnen daar zelf ervaren hoe slimme technologie kan helpen om langer zelfstandig thuis te wonen, bijvoorbeeld als je ouder wordt of helaas te maken krijgt met een beperking.

  Daarnaast is te lezen waaraan het domein Initiatieven en Subsidies allemaal heeft meegewerkt en over het nieuwe initiatief: het Verenigingsoverleg. Bedoeling van dat beraad is dat bestuurders van verenigingen elkaar ontmoeten en met elkaar praten over alles waar ze in hun verenigingswerk tegenaan lopen. Zo wordt hulp aan elkaar geboden, wordt er van elkaar geleerd en in onderlinge samenhang het Beekse verenigingsleven verder versterkt en verrijkt.

  Recente artikelen

  Gerelateerde berichten