Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform Prinsenbeek (van links naar rechts): Paul Vermast (penningmeester), Kim Foesenek (secretaris) en Sjoerd Kustermans (voorzitter).

Wat willen wij betekenen voor de mensen in Prinsenbeek?
Het Dorpsplatform Prinsenbeek (DPP) is een lokaal platform, opgericht naar aanleiding van het dorpsplan in 2016. Het DPP is er voor alle inwoners en bestaat uit vrijwilligers met hart voor het dorp. De voormalige Dorpsraad van Prinsenbeek is destijds opgegaan in dit nieuwe platform.

Ons model canvas is een beknopte samenvatting van ons stichtingsplan, gecategoriseerd in negen bouwstenen. In deze beschrijving van ons werkmodel hebben we het volgende uitgewerkt:

  1. Missie statement & Kernwaarden: visie en missie van het Dorpsplatform Prinsenbeek
  2. De doelgroep: onze doel- en klantgroepen; en aandachtspunten binnen de verschillende doelgroepen
  3. Klantrelaties: de manier waarop we in contact staan met onze doelgroepen of klanten
  4. Kernactiviteiten: onze belangrijkste activiteiten voor deze doelgroep. Deze activiteiten zorgen voor de kwaliteit van onze toegevoegde waarde
  5. Waardepropositie: onze onderscheidende of toegevoegde waarde
  6. Samenwerkingspartners: de partners met wie we een sterke verbinding hebben óf zouden moeten hebben. Deze relaties zijn belangrijk voor een succesvol resultaat
  7. Monitoring: hoe we het behaalde resultaat en effect op de waardeproposities inzichtelijk maken
  8. Randvoorwaarden: dat wat we nodig hebben om onze diensten daadwerkelijk te leveren
  9. Kanalen: de kanalen waarmee we in contact komen met onze klanten