Dorpsplatform Prinsenbeek - Economie

Coördinator: John van Engelen

Economie
Onder economie verstaan we alle activiteiten die het economisch klimaat in ons dorp kunnen behouden en versterken.

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om in Prinsenbeek het economisch klimaat zo optimaal mogelijk te houden.
Hiervoor zullen we een transparant netwerk activeren en bedrijven, winkeliers, verenigingen en inwoners zo veel mogelijk actief betrekken”.

Betrokken groepen / instanties
Ondernemersvereniging Prinsenbeek (OVP)

Activiteiten / aandachtsgebieden Dorpsplan
Schoon, aantrekkelijk en veilig houden van (winkel)straten en centrum(markt)
Samenwerken van ondernemers
Stimuleren van inwoners om lokaal te kopen
Ondersteunen en promoten van dorpsactiviteiten

Contactformulier Economie

Berichten