Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Dit domein is op initiatief van de gemeente ingesteld om nieuwe ideeën en voorstellen uit en voor het dorp te stimuleren en te ondersteunen. Dat kan het beschikbaar stellen van materiaal of ruimte zijn. Maar ook het beschikbaar stellen van budget(subsidie) of het in contact brengen of verbinden met andere partijen in het dorp. De toetsing van de ingediende voorstellen zullen in een onderbouwd advies naar de gemeente gaan en voldoen aan de geldende voorwaarden van de gemeente. 

Betrokkenen
Het platform bestaat uit ±14 vaste leden. Om een goede weerspiegeling van Prinsenbeek te zijn, is voorgenomen het platform te laten bestaan uit mensen uit de volgende groepen; Jongeren, Ouderen, Ondernemers, Onderwijs en Op eigen titel.

Leden van het domein Initiatieven & Subsidies
Jacqueline van Glabbeek, Jan van Gunsteren, Rob Hennekam, Eppo Kawaler, Ton Lamers, Nancy Leijten-Baas, Martijn Meeuwissen, Cees Poppelaars, Sylvia Vincenten, Eric de Bie, Bianca Nieuwkoop, Frank op de Beek, Ad Nuiten en Ronald Witte.

Ambitie voor het eerste jaar:
Voor het eerste jaar is er voor gekozen om ons te richten op bekendheid van het domein Initiatieven & Subsidies. Vanuit daar kan er verder gebouwd worden. Eerst moet het fundament geplaatst worden. Voor de komende jaren wordt er gedacht aan het optimaal benutten van de subsidiegelden en het verhogen van het aantal ingediende/ in te dienen initiatieven.

Wat is een initiatief?
Een initiatief is een activiteit die (of een project dat); de leefbaarheid bevordert en/of de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen wijk of directe woonomgeving stimuleert en/of aansluit op de behoeften van bewoners en de voorwaarden die zij stellen aan opgroeien, leren, ontwikkelen en werken, ontmoeten, betrokken zijn en leven.

Subsidie aanvraagformulier (klik op de afbeelding om PDF met invulbare velden te openen)

Let op: het ingevulde formulier e-mailen naar initiatieven-subsidies@dorpsplatform-prinsenbeek.nl

aanmeldformulier subsidie

Berichten