Dorpsplatform Prinsenbeek - Openbare ruimte

Coördinator: Marc van Oosterbosch

Openbare ruimte
Onder openbare ruimte verstaan we grijs (gebouwen, straten en pleinen) en groen (grasvelden, speelplaatsen, bomen etc.), niet privé, binnen onze dorpsgrenzen.

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om binnen Prinsenbeek alle openbare ruimtes zo in te richten en te onderhouden dat hiermee het leefgenot in ons dorp maximaal wordt ondersteund. Hiervoor zullen we een transparant netwerk activeren en inwoners zo veel mogelijk actief betrekken”.

Betrokken groepen / instanties
Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP)
Werkgroep Markt Prinsenbeek (WMP)

Activiteiten Dorpsplan
Opgeruimd Prinsenbeek / Prinsenbeek Schoon
Park Overbos
Kwaliteit infrastructuur
Ontwikkeling Totaalvisie verkeer
Eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid openbare ruimtes
Onderhoud grijs en groen
Omgevingswet

 

Contactformulier Openbare ruimte

Berichten

Mobiliteitscommissie Dorpsplatform

Mobiliteitscommissie Dorpsplatform

De GVP, zoals die tot voor kort functioneerde, is opgehouden te bestaan. Het Dorpsplatform Prinsenbeek vindt het echter van groot belang dat verkeer c.q. mobiliteit de volle aandacht krijgt, ook in de toekomst en zeker ook van het Dorpsplatform zelf. In het verleden heeft de GVP prima werk geleverd maar zijn er ook zaken rond de GVP niet helemaal gegaan zoals dat wellicht had gekund en gemoeten. Daarom wil het Dorpsplatform een nieuwe start maken; met een nieuwe definitie van wat er van de commissie wordt verwacht, met vernieuwde relaties met het Dorpsplatform en bijvoorbeeld de gemeente, politie, etc. maar ook met een nieuwe naam: Mobiliteitscommissie Dorpsplatform.

Met de nieuwe naam willen we nogmaals benadrukken dat het werk van de commissie een onverbrekelijk en belangrijk onderdeel is van het werk van het Dorpsplatform en dat het Dorpsplatform haar verantwoordelijkheid hierin onverkort wil nemen. Het Dorpsplatform zou graag zien dat de commissie, naast de aandacht voor alles wat verbeterd kan worden rond mobiliteit in Prinsenbeek in de dagelijkse praktische zaken, vooral aandacht wordt besteed aan het constructief meedenken en werken aan het langere termijn mobiliteitsbeleid van de gemeente Breda. Natuurlijk met aandacht voor de praktische problemen en probleempjes van vandaag maar vooral ook bezig zijn met de noodzakelijke en onvermijdelijke problemen van (over)morgen.

Beleid en ontwikkelingen
Wat het Dorpsplatform betreft, verschuift de aandacht van de commissie dus meer in de richting van het gewenste en benodigde beleid en ontwikkelingen. Meer hoofdlijnen en minder details. Bijzondere aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld “Toegankelijkheid” zullen als aparte projecten onder de Mobiliteitscommissie Dorpsplatform worden gehangen en plan- of projectmatig worden aangepakt. De Mobiliteitscommissie Dorpsplatform zal direct onder het domein Openbare Ruimte vallen en het domein Veiligheid zal daarbij intensief betrokken blijven. Samen met deze twee domeinen zullen de leden van de commissie hun taken nader preciseren. Daarbij zal de gemeente en politie nauw worden betrokken om een goede aansluiting te krijgen op gemeentelijk beleid, plannen en initiatieven.

Wil je meedenken over de mobiliteit in Prinsenbeek?
Hierbij roept het Dorpsplatform Bekenaren op zich te melden voor de commissie. Mensen die zich herkennen in het geschetste beeld van de taken en de positie van de Mobiliteitscommissie Dorpsplatform en graag in die lijn willen meedenken en meedoen. Aanmelden graag via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer

13 dec 2018 Informatieavond herinrichting markt Prinsenbeek

13 dec 2018 Informatieavond herinrichting markt Prinsenbeek

Donderdag 13 december 2018 vindt in cafe Marktzicht een informatieavond plaats over de herinrichting van de markt in Prinsenbeek. Tijdens deze informatieavond wordt door de Werkgroep Markt Prinsenbeek de projectvoortgang met betrekking tot de herinrichting van de Markt te Prinsenbeek besproken.

Vertegenwoordigers van de Gemeente Breda zullen vervolgens het definitieve ontwerp voor de Markt presenteren. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zullen eveneens met u gedeeld worden. Vanzelfsprekend zal er ook gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Tijdens de informatieavond zal tevens de maquette van de vernieuwde Markt te bezichtigen zijn.

Bewoners van Prinsenbeek, Vrienden van de Markt en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd bij deze avond aanwezig te zijn.

Wij zien uit naar een grote opkomst!

Werkgroep Markt Prinsenbeek

Datum: donderdag 13 December 2018
Tijd: 20:00 – 22:00 UUR
Locatie: Cafe Marktzicht, Markt 10, Prinsenbeek

Lees meer

Is 'Prinsenbeek' goed bereikbaar?

Is 'Prinsenbeek' goed bereikbaar?

Lokaal initiatief om de openbare ruimte onder de loep te nemen

Lees meer

Wat gebeurt er in uw buurt?

Wat gebeurt er in uw buurt?

Website geeft onder andere inzichten in bestemmingsplanwijzigingen en vergunningaanvragen

Lees meer