Dorpsplatform Prinsenbeek - Openbare ruimte

Coördinator: Marc van Oosterbosch

Openbare ruimte
Onder openbare ruimte verstaan we grijs (gebouwen, straten en pleinen) en groen (grasvelden, speelplaatsen, bomen etc.), niet privé, binnen onze dorpsgrenzen.

Ambitie
“Het Dorpsplatform streeft ernaar om binnen Prinsenbeek alle openbare ruimtes zo in te richten en te onderhouden dat hiermee het leefgenot in ons dorp maximaal wordt ondersteund. Hiervoor zullen we een transparant netwerk activeren en inwoners zo veel mogelijk actief betrekken”.

Betrokken groepen / instanties
Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP)
Werkgroep Markt Prinsenbeek (WMP)

Activiteiten Dorpsplan
Opgeruimd Prinsenbeek / Prinsenbeek Schoon
Park Overbos
Kwaliteit infrastructuur
Ontwikkeling Totaalvisie verkeer
Eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid openbare ruimtes
Onderhoud grijs en groen
Omgevingswet

 

Contactformulier Openbare ruimte

Berichten

Is 'Prinsenbeek' goed bereikbaar?

Is 'Prinsenbeek' goed bereikbaar?

Lokaal initiatief om de openbare ruimte onder de loep te nemen

Lees meer

Wat gebeurt er in uw buurt?

Wat gebeurt er in uw buurt?

Website geeft onder andere inzichten in bestemmingsplanwijzigingen en vergunningaanvragen

Lees meer

Oproep

Oproep "Vrienden van de markt" tijdens BBF

Festijn biedt mogelijkheid om maquette te tonen en fondsen te werven.

Lees meer

Project Markt definitief in nieuwe Beekse handen

Project Markt definitief in nieuwe Beekse handen

Erik van den Brand neemt het stokje over in fase van planning en uitvoering

Lees meer