Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

13 juli jl. was een mooie avond. In Zaal ’t Hert waren zo’n 70 mensen getuige van de onthulling van het schetsontwerp van onze nieuwe markt door de Gemeente Breda in samenwerking met ontwerpbureau Urban Synergy uit Rotterdam en de Werkgroep Markt Prinsenbeek. En van de aanwezigen vond ruim 90% vond dat we er flink op vooruit gaan!

Vanzelfsprekend is de gemeente daar heel blij mee, evenals de werkgroep. Het is een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen de gemeente en de bewoners en belangengroepen van Prinsenbeek.

Het door de gemeente en het ontwerpbureau gepresenteerde schetsontwerp is ontstaan vanuit de in april jl. gepresenteerde visie en de wensen zoals die naar aanleiding daarvan door de belangengroepen en bewoners zijn geuit. De werkgroep heeft begin juli het schetsontwerp samen met de gemeente aan de wensen van Prinsenbeek getoetst en daarbij geconstateerd dat het daaraan zeer ver tegemoet komt. Er zijn door de aanwezigen op 13 juli ook nog suggesties gedaan ter verbetering. Die zullen de komende tijd in overweging worden genomen. Maar voor 80-90% van het schetsontwerp staat wel vast dat we dat ook in het definitieve ontwerp zullen zien.

Het schetsontwerp laat het gehele ‘masterplan’ zien zoals dat voor de Markt, inclusief het parkeerterrein geldt. In de uitvoering krijgt echter het gedeelte dat dicht aan de straat ligt (‘voorplein’) de prioriteit. Dat wil zeggen dat het streven is in het voorjaar van 2018 tot uitvoering over te gaan van de vernieuwing van het ‘voorplein’.

Zoals de schets laat zien is in het ‘voorplein’ meer groen verwerkt. De vrije ruimte is groot genoeg om Winterwonderbeek te kunnen plaatsen en de toegang tot de parkeerruimte is gehandhaafd voor de carnavalswagens van de grote optocht. In principe wordt de Beekse Straat/Markt gelijkvloers met het ‘voorplein’, zij het, dat een wegmarkering zal worden aangebracht om verwarring te voorkomen. Het niveauverschil, zoals dat nu tussen het ‘voorplein’ en het parkeerterrein bestaat, zal deels worden opgelost door een heel flauwe, nauwelijks merkbare helling van het plein en deels door verspringing in niveau tussen de groenvoorziening, het plein en het parkeerterrein. Het ‘trouwlaantje’ zal wat worden gepimpt en verbreed en direct op het ‘voorplein’ uitkomen. Voorts is het de bedoeling de ruimte langs Marktzicht, Jumbo en de Hema een promenade-achtig aanzien te geven met meer groen en meer ruimte. Voorts zal de huidige waterpartij worden vervangen door zogenaamde ‘bedriegertjes’ (zie foto bij schetsontwerp), die naar believen bij evenementen op het ‘voorplein’ kunnen worden uitgezet. Tevens zal de waterpomp, zoals die nu bij Marktzicht staat, een prominentere plaats krijgen. Tot slot, en niet onbelangrijk, zal op het ‘voorplein’ meer terrasruimte beschikbaar zijn voor de diverse horeca-vestigingen.

Om Prinsenbeekers een indruk te geven van de te bereiken sfeer op de vernieuwde Markt, is door Bureau Synergy een 3D-sfeerimpressie gemaakt. Met nadruk wordt u er op gewezen dat dit slechts een impressie is, waarin veel artistieke vrijheid is toegepast voor wat betreft het invullen van details. Niets daarvan is nog formeel vastgelegd en alles is dus nog open.

U kunt hieronder het filmpje bekijken:

Het schetsontwerp nu wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de verantwoordelijke wethouder. Daarna zal het worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp zal door tussenkomst van de werkgroep wederom eerst aan de belangengroepen en bewoners van Prinsenbeek worden gepresenteerd. Daarover zult u te zijner tijd worden geïnformeerd.

Berichten