Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

doneren markt

WELKOM BIJ “VRIENDEN VAN DE MARKT”

Een initiatief om de markt nog Beekser te maken met een eigen fontein!

Zoals u waarschijnlijk wel weet gaat de Markt te Prinsenbeek in 2019 volledig worden heringericht. Dit gebeurt op basis van door de Gemeente Breda gepresenteerde visie en van de wensen zoals die door de belangengroepen en bewoners van Prinsenbeek zijn geuit. Daartoe is sinds najaar 2016 een de Werkgroep Markt Prinsenbeek in touw om namens de belangengroepen en bewoners in overleg te treden met de gemeente. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een definitief ontwerp. Na Carnaval 2019 gaat de schop in de grond!

Het gehele project wordt begroot op ongeveer 1,8 miljoen euro. Daarvan is 1 miljoen euro door de gemeente toegezegd. Door de herinrichting van de Markt te laten samenvallen met het vervangen van de riolering aan de straatkant valt daarnaast nog eens 0,7 miljoen euro vrij, waardoor het totaal beschikbare bedrag op 1,7 miljoen euro komt. Belangrijk is om ons te realiseren dat de Markt niet verouderd is en vanuit de optiek van de gemeente dus niet aan vervanging toe. De toegezegde 1 miljoen euro krijgen we dus in feite cadeau!

Centraal op het plein komt een zogenaamde ‘bedriegertjes’-fontein. U weet wel, van die kleine gaatjes in de betegeling waar op gezette tijden water uit spuit. De kosten daarvoor worden geraamd op 70.000 euro. Dat betreft een raming, dus het kan nog mee- of juist tegenvallen. Dat bedrag is niet begroot. Om dat geld bijeen te brengen wil de Werkgroep Markt Prinsenbeek een gezelschap oprichten onder de naam “Vrienden van de Markt”. Het plan behelst het voor iedereen open stellen van het lidmaatschap van deze vriendenclub die onder anderen ten doel heeft geld voor de inrichting van de fontein op de Markt te verzamelen. Om het geld voor de fontein bijeen te brengen zullen wij tevens op een later tijdstip met een crowd-fundingactie starten.

De fontein zal het aanknopingspunt vormen voor de plaatsing van een ‘historisch element’ dat herinnert aan het oude dorp (Prinsen)Beek. De Heemkundekring Prinsenbeek en de plaatselijke Rotary hebben al het initiatief genomen geld in te zamelen voor dat ‘historisch element’.

Door als dorp bij te dragen aan het plaatsen van de fontein en de inrichting van de Markt worden wij als dorpsgemeenschap als het ware ‘mede-eigenaar’ van de Markt. Het wordt dan echt onze Markt!

Wilt u zich aanmelden als "Vriend van de Markt" dan kan dat door rechts het formulier in te vullen. We sturen u dan spoedig informatie over de diverse deelnamemogelijkheden!

Werkgroep Markt Prinsenbeek