Dorpsplatform Prinsenbeek - Wonen

Coördinator: Gillina Baaij

Wonen
Met ‘Wonen’ bedoelen we nieuwbouw (projecten) in de dorpskern van Prinsenbeek.

Ambitie
“Het Dorpsplatform, domein Wonen, zorgt dat de realisatiestrategie woningbouw ten uitvoer gelegd zal worden binnen de gestelde termijn en met de juiste aantallen nieuw te bouwen woningen met het oog op ontwikkelingen binnen alle relevante doelgroepen in Prinsenbeek.” 

Betrokken groepen / instanties
Werkgroep Wonen
Werkgroep Omgevingsplan
Werkgroep VN Verdrag
Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI)
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Activiteiten / aandachtsgebieden Dorpsplan
Inventarisatie woonbehoeften 
Realisatiestrategie woningbouw vanuit het dorpsplan
Lopende projecten nieuwbouw
Nieuwe projecten
Omgevingsplan en VN Verdrag

Contactformulier Wonen

Berichten

Informatiemarkt Wonen en Bouwen in Prinsenbeek

Informatiemarkt Wonen en Bouwen in Prinsenbeek

Gisteren was de informatiemarkt over Wonen en Bouwen in Prinsenbeek in de Drielinden. Deze informatiemarkt was een initiatief van het Dorpsplatform Prinsenbeek en de gemeente Breda. Er waren verschillende projectontwikkelaars aanwezig die in de toekomst in Prinsenbeek willen gaan bouwen. Onder andere projectontwikkelaars van het project Westerik en Prinsenwijck waren aanwezig en vertelde op de avond hun verhaal en plannen.

De informatiemarkt was een groot succes en waren enorm veel belangstellenden. De projectontwikkelaars spreken ook over een geslaagde avond. Ook het Dorpsplatform Prinsenbeek is tevreden over de avond en het is zeker voor herhaling vatbaar.

Lees meer

Wonen en opgroeien in de nieuwste buurt van Prinsenbeek?

Wonen en opgroeien in de nieuwste buurt van Prinsenbeek?

Prinsenbeek breidt woningaanbod uit

Lees meer