Duurzaamheid

Coördinator: Herman Hoelen

Duurzaamheid
Onder duurzaamheid verstaan we alle activiteiten die bijdragen aan het verduurzamen van het dorp: energiebesparing en duurzame opwekking, aardgasvrij wonen, elektrisch rijden, afvalscheiding, enz.

Ambitie
Het dorpsplatform streeft naar een duurzaam en energieneutraal Prinsenbeek, waarbij we als gemeenschap invloed hebben bijvoorbeeld op hoe we energie besparen en hoe we het dorp aardgasvrij maken. Waarbij iedereen kan meedenken en meedoen.

Activiteiten Dorpsplan

  • Woningisolatie
  • Opwekken duurzame energie
  • Afvalinzameling, van afval naar grondstof
  • Omgevingsvisie
  • Nieuwbouw (aargasvrij)
Herman Hoelen, Coördinator Duurzaamheid

    Laat hier je bericht achter voor het Dorpsplatform en wij zorgen er voor dat het zo snel als mogelijk door de juiste persoon wordt beantwoord.