Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

We krijgen er allemaal mee te maken, of we nu willen of niet. Overschakelen van traditionele (fossiele) brandstoffen als aardgas en olie naar meer duurzame alternatieven.

Energietransitie

Nationaal en internationaal zijn er afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan, door geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken.

In lijn met deze afspraken heeft de gemeente Breda een TransitieVisie Warmte opgesteld met daarin als doel om de stad in 2044 aardgasvrij en CO2-neutraal te laten zijn. Dat is al over twintig jaar en geldt dus ook voor Prinsenbeek: er wordt verwacht dat alle huizen dan duurzaam en aardgasvrij zijn.

Samen sterk

Er komt dus een hoop af op inwoners van Prinsenbeek. Het Dorpsplatform Prinsenbeek (DPP) wil de energietransitie in ons dorp faciliteren. Uitgangspunt daarbij is dat elke Bekenaar vrijwillig, op eigen wijze, in eigen tempo en met de noodzakelijke middelen meewerkt energieneutraal en fossielvrij te worden. U staat er dus niet alleen voor.

Hoe gaan we dat doen

Het domein Duurzaamheid van het DPP zet zich in om alle Bekenaren te betrekken bij de energietransitie en wordt daarin gesteund door de gemeente Breda. Dat gebeurt door iedereen te betrekken en te informeren over de middelen en mogelijkheden om duurzaam, aardgasrij en energiezuinig te worden. Dit door mensen bij elkaar te brengen en zo het verduurzamen laagdrempelig te maken. 

Belangrijke enquête op komst

Om de Bekenaren erbij te kunnen betrekken is het noodzakelijk om te weten wat er leeft in ons dorp als het gaat over verduurzamen. Daarom krijgt elk Beekse huishouden rond 15 november een uitnodiging in de bus om mee te doen aan een enquête over dit onderwerp.

Uw mening is voor ons van groot belang

  • zodat wij u zo goed mogelijk kunnen informeren en bij de Energietransitie kunnen betrekken.
  • zodat wij onze missie zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Want die kan alleen slagen als u, als bewoner, er nauw bij betrokken bent.

We houden u op de hoogte van de uitkomsten van de enquête en het vervolg daarop. Zie daarvoor onze website en de lokale media.