Initiatieven en subsidies

Dit domein is op initiatief van de gemeente ingesteld om nieuwe ideeën en voorstellen uit en voor het dorp te stimuleren en te ondersteunen. Dat kan het beschikbaar stellen van materiaal of ruimte zijn. Maar ook het beschikbaar stellen van budget(subsidie) of het in contact brengen of verbinden met andere partijen in het dorp. De toetsing van de ingediende voorstellen zullen in een onderbouwd advies naar de gemeente gaan en voldoen aan de geldende voorwaarden van de gemeente. 

Betrokkenen
Het platform bestaat uit ±12 vaste leden. Om een goede weerspiegeling van Prinsenbeek te zijn, is voorgenomen het platform te laten bestaan uit mensen uit de volgende groepen; Jongeren, Ouderen, Ondernemers, Onderwijs, Evenementen en Op eigen titel.

Leden van het domein Initiatieven & Subsidies
Cees Poppelaars (coördinator), Kimberly Spronk, Harry Baan, Ton Lamers, Jos Schuybroek, Gwen van de Koedijk, Ad Nuiten, Marloes Schalk, Peter van Gils, Marnix Engels, Sylvia Vincenten en Anton Spijkers.

Wat is een initiatief?
Een initiatief is een activiteit die (of een project dat); de leefbaarheid bevordert en/of de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen wijk of directe woonomgeving stimuleert en/of aansluit op de behoeften van bewoners en de voorwaarden die zij stellen aan opgroeien, leren, ontwikkelen en werken, ontmoeten, betrokken zijn en leven.

Welke initatieven hebben we al geholpen?

Aantal voorbeelden uit het verleden

  • Teutenavond: € 500,00
  • De Speeldoos: € 5540,00
  • SJP: € 2385,00
  • Wandelgroep Samen-loop Prinsenbeek: € 250,00
  • Huiswerkbegeleiding: € 600,00
  • De Kuil: € 1000,00
  • Pitt-festival : € 552,60
  • De Bezige Bijen: € 2500,00
  • Biljarttoernooi: € 449,00

Let op: graag het ingevulde formulier dat hieronder staat e-mailen naar contact@dorpsplatform-prinsenbeek.nl

Cees Poppelaars, Coördinator Initiatieven & Subsidies