Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Maandagvond 8 juni j.l. was er een informatieavond omtrent het nieuwe woonproject Beeks Buiten.  

Veel belangstelling voor de peiling

De samenwerkende ontwikkelaars van Beeks Buiten zijn volop bezig met de verkenning naar de haalbaarheid van de mogelijke nieuwe woonbuurt. Onderdeel van deze verkenning is het gesprek met de omgeving. Bekenaren en andere geïnteresseerden zijn de afgelopen weken via diverse kanalen opgeroepen om mee te denken. Van 17 april 2020 tot en met 13 mei 2020 hebben ruim 500 mensen hun mening over de ontwikkeling gegeven via PlanBreda. Het belangrijkste resultaat van de digitale peiling: sluit met Beeks Buiten aan bij het huidige ‘dorpse karakter’ van Prinsenbeek.

Resultaten peiling verdiepen

Er is veel belangstelling voor Beeks Buiten. Zowel potentieel geïnteresseerde kopers als dorpelingen uit de (directe) omgeving van het dorp tonen interesse. Ondanks de coronacrisis willen de initiatiefnemers tijdens de ontwikkeling en vormgeving van Beeks Buiten nadrukkelijk in gesprek blijven met de omgeving.

Op 8 juni heeft een eerste verdiepende bijeenkomst plaatsgevonden met belangstellenden en enkele direct omwonenden. Het Dorpsplatform Prinsenbeek was hier ook bij aanwezig.

Eerst werden de resultaten uit de peiling toegelicht. Hieruit is duidelijk geworden dat Beeks Buiten vooral een ‘dorps karakter’ moet krijgen, waarin saamhorigheid, gezelligheid, ruimte en groen centraal staat.

Vanuit het Dorpsplatform is de grondhouding voor het project positief. Wel hebben wij extra aandacht gevraagd voor de omvang van het plan (800 extra woningen) ten opzichte van de bestaande voorzieningen. Wat ons betreft moet uit de haalbaarheidsstudie duidelijk worden of dit plan aansluit bij de bestaande voorzieningen in Prinsenbeek (supermarkten, sportverenigingen, scholen, huisartsen, etc.). Is er voldoende ruimte bij scholen en sportverenigingen om deze groei op te vangen en wat doet deze groei met de parkeerdruk in het centrum? Welke oplossingen worden hiervoor in het uiteindelijke plan genomen?

Ook het belang van de mobiliteit en de bereikbaarheid van Prinsenbeek hebben wij benadrukt. Extra woningen leiden tot nieuwe vervoersbewegingen op de toch al drukke wegen. Als laatste hebben we aandacht gevraagd voor een gemêleerde invulling van de wijk. Dus niet enkel vrijstaande of twee-onder-één-kapwoningen, maar zeker ook voldoende (betaalbare) huizen voor starters grondgebonden seniorenwoningen.

Ook meepraten?

Om tegemoet te komen aan de grote belangstelling, gaan de ontwikkelaars meer mensen in de gelegenheid stellen om in gesprek te gaan. Er zijn inmiddel een extra verdiepende bijeenkomst gepland waarvoor mensen zijn uitgenodigd die de digitale peiling via PlanBreda.nl hebben ingevuld. Deze bijeenkomst vindt plaats op 15 juni 2020.

Daarnaast plannen de ontwikkelaars op 3 en 4 juli 2020 verschillende rondes met gesprekken met direct omwonenden. Dit zijn de mensen waarvan hun perceel aangrenzend is aan het onderzoeksgebied en/of die direct uitkijken vanuit hun woning (begane grond) op het onderzoeksgebied. Voor deze mensen heeft de ontwikkeling de meeste impact. Deze bijeenkomsten worden momenteel voorbereid door de ontwikkelaars. Uiteraard rekeninghoudend met de RIVM richtlijnen. Direct omwonenden krijgen op korte termijn een uitnodigingsbrief per post.

Vervolg

De initiatiefnemers van Beeks Buiten, Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling ronden het haalbaarheidsonderzoek nog voor de zomer af. Er ligt op dit moment dus nog geen plan of blauwdruk, wel een inspirerend kader voor de mogelijke ontwikkeling. Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zal de gemeente Breda moeten besluiten hoe het plan Beeks Buiten verder ontwikkeld kan worden.

Voor meer informatie of wilt u ons iets meegeven? Mail dan het Dorpsplatform. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.