De afgelopen weken is er veel gebeurd rondom de mobiliteit van Prinsenbeek. Het Dorpsplatform Prinsenbeek heeft hieraan meegewerkt. Hieronder een korte update! 

Afronding werkzaamheden Velsgoed

De werkzaamheden op het Velsgoed zijn nagenoeg afgerond. Tot op heden krijgen wij wisselende geluiden binnen van omwonenden en gebruikers van de weg over het resultaat. Omwonenden spreken van een duidelijke vermindering van geluidsafname door het nieuwe asfalt. Ook de vrij liggende fietspaden worden als een duidelijke verbetering van de veiligheid gezien. Wisselende meningen zijn er over de vormgeving van het wegprofiel en de snelheid van het verkeer. Waar de één van mening is dat er nog altijd (veel) te hard gereden wordt, geven anderen aan dat de middenberm halverwege zorgt voor een gematigder snelheid van het verkeer. Van de gemeente Breda hebben we begrepen dat met het aanbrengen van de beplanting in het
najaar de weg visueel anders zal aanvoelen. De beplanting draagt bij aan het smaller doen lijken van de weg en daarmee aan het matigen van de snelheid, is de verwachting.

Ook heeft de gemeente Breda aangegeven dat de bocht Heikantsestraat-Velsgoed nog zal worden voorzien van flexibele paaltjes, zodat de bocht daar niet afgesneden kan worden door verkeer. Dit moet de veiligheid voor fietsers nog verder verhogen. Ook wordt nog een voorsoorteerstrook voor fietsers aangebracht, zodat die veiliger kunnen oversteken. Als laatste zullen verschillende inritten bij huizen daarnaast nog worden verbreed. Uiteraard zal het Dorpsplatform het uiteindelijke resultaat blijven monitoren. Opmerkingen, vragen of positieve feedback over de nieuwe situatie horen wij graag via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteitsvisie Prinsenbeek en Beeks Buiten

Dit voorjaar heeft het Dorpsplatform samen met de gemeente Breda en een brede klankbordgroep
van inwoners de mobiliteitsvisie Prinsenbeek opgesteld. In die zelfde periode is ook gestart met de
haalbaarheidsstudie voor Beeks Buiten. De mogelijke gevolgen van Beeks Buiten konden echter niet
worden meegenomen in de concept mobiliteitsvisie.
Recent heeft wethouder, Daan Quaars, besloten dat de mobiliteitsvisie Prinsenbeek nog niet kan
worden gepubliceerd, zonder dat eventuele gevolgen voor de mobiliteit door de ontwikkeling van
Beeks Buiten, voldoende in beeld gebracht zijn. Daarmee moet er ook zicht komen op de
maatregelen en aanpassingen in de infrastructuur van Prinsenbeek die noodzakelijk zijn om Beeks Buiten in enige vorm door te kunnen laten gaan.
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze studie zal worden afgerond. Wel is met de
gemeente Breda afgesproken dat de gezamenlijk opgestelde mobiliteitsvisie niet zal worden
aangepast, maar dat de uitkomsten van dit extra onderzoek separaat worden toegevoegd.

Parkeeronderzoek Markt en herinrichting Schutsestraat

Hoewel de mobiliteitsvisie Prinsenbeek dus nog niet gepubliceerd wordt, zijn er wel diverse projecten die komende maanden opgepakt worden.

Herinrichting Schutsestraat
In het voorjaar van 2021 zal naar verwachting de herinrichting van de Schutsestraat beginnen. De plannen daarvoor hebben afgelopen zomer ter inzage gelegen. De inrichting van de weg zal ongeveer gelijk worden aan dat van het Velsgoed. Dat betekent dat het wegprofiel zal worden verbreed, zodat er vrij  liggende fietspaden kunnen worden gerealiseerd. En in plaats van de huidige klinkers, zal ook deze ontsluitingsweg worden geasfalteerd. Daarmee wordt het geluidsniveau van de weg binnen de wettelijke grenzen gebracht. Belangrijk nadeel van de verbreding van het wegprofiel is het vervallen van een voetpad aan de noordzijde van de Schutsestraat (dus de rechterkant van de Schutsestraat bezien in de richting Etten-Leur/Zevenbergen). De gemeente kiest daarvoor om de groenstructuur aan de weg te behouden. De bomen aan de zuidzijde zullen door de verbreding namelijk allen gekapt worden. Zowel het Dorpsplatform als omwonenden hebben bij de gemeente aangedrongen toch een vorm van een voetpad (al is het maar smal) te behouden voor de veiligheid van de bewoners. De gemeente probeert hier nog een oplossing voor te vinden. Op korte termijn zullen allen die hebben gereageerd op de plannen door de gemeente worden benaderd met een reactie.

Parkeeronderzoek Markt
Zoals afgesproken in de mobiliteitsvisie Prinsenbeek gaat de gemeente in oktober een onderzoek doen naar de parkeerdruk op de Markt. Regelmatig komen klachten binnen dat het centrum van Prinsenbeek te weinig parkeerruimte biedt. Dit kan ook gevolgen hebben voor onze ondernemers.
Ook met het oog op de diverse geplande bouwprojecten in de omgeving van de markt is het daarom van belang zicht te hebben op het gebruik van deze parkeerplaats. De gemeente zal in oktober gedurende 2 dagen, op 5 momenten, tellingen laten uitvoeren. Ook wordt in beeld gebracht of sprake is van lang of kortdurend parkeren. Op basis van de uitkomsten zal, in overleg met OVP en het Dorpsplatform, worden bezien of maatregelen nodig zijn om de parkeerdruk te verlagen.

60-kilometerzone Buitengebied

Het grootste deel van het buitengebied van Prinsenbeek kent al een 60-kilometerzone. Uitzondering daarop vorm en een aantal wegen in het buitengebied aan de noordwestkant van Prinsenbeek. Op verzoek van de bewoners wil de gemeente maatregelen nemen om ook daar de 60-kilometerzone in te voeren. Het Dorpsplatform is gevraagd het gesprek hierover met de bewoners en de gemeente te faciliteren.
Woont u in dit gebied en wilt u meepraten over de invoering van de 60-kilometerzone, dan horen wij dat graag: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Wil je meepraten en meedenken over zaken in Prinsenbeek? Meld je dan aan voor Prinsenbeek Panel! 

Op het moment dat u zich inschrijft voor het Prinsenbeek Panel zult u maximaal één keer per kwartaal gevraagd worden om uw mening te geven over actuele zaken. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en het dorpsplatform zal geen gegevens aan derden doorverkopen. Mocht u vooral over bepaalde onderwerpen mee willen praten, dan is het mogelijk om uw voorkeur hiervoor aan te geven. U kunt zich inschrijven hieronder..