Praat mee over een aardgasvrije wijk in Prinsenbeek op woensdag 12 februari 20.00 uur in Marktzicht.

Dorpsplatform Prinsenbeek heeft in samenwerking met de gemeente Breda het initiatief genomen om een grote subsidieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken met als doel 500 woningen in Prinsenbeek voor 2028 aardgasvrij te maken. Vertrekpunt is de benodigde aanpassingen in de woning zo uit te voeren dat de totale woonlasten niet stijgen. Om huishoudens te verleiden toch vooral mee te doen, wordt een palet aan technische keuzes aangeboden. Door daaruit te kiezen ontstaat een oplossing op maat. De benodigde investeringen worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de daling van de energierekening. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt de subsidie ingezet om toch woonlastenneutraal uit te komen.

Het dorpsplatform is enthousiast over het project omdat het invulling geeft aan een van projecten uit het dorpsplan dat enkele jaren gelden is opgesteld. Met de subsidie kunnen veel gebouweigenaren geholpen worden en we hebben als dorp grote zeggenschap in de vormgeving en uitvoering van het project.

Op woensdag 12 februari organiseren we een eerste bijeenkomst om iedereen in Prinsenbeek te informeren over het project. Medio maart volgt een tweede bijeenkomst. We starten om 20.00 uur in Marktzicht. We willen op dat moment naast informatie geven over het project, samen de keuze maken in welk deel van het dorp we het project situeren, dorpsbewoners vragen zitting te nemen in een adviesraad en we zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen helpen het project tot een succes te maken.