Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Het Dorpsplatform Prinsenbeek – domein initiatieven en subsidies – is al een tijdje bezig met de subsidieaanvraag van Spel- en Opvoedwinkel De Speeldoos. Voorlopig kan De Speeldoos nog even vooruit. Maar het advies dat het dorpsplatform aan de gemeente Breda zou geven, gaf wel lange tijd onduidelijkheid, volgens het platform, dat hierover graag uitleg wil geven.

De Speeldoos was bij de indiening van de subsidieaanvraag 2017 gevraagd te kijken naar mogelijkheden om zelf financiële dekking te zoeken. Dit omdat het bedrag dat gevraagd werd onevenredig hoog is ten opzichte van andere initiatieven. De Speeldoos voerde aan dat de aanvraag zo hoog was door de huur van de zaal van De Drie Linden.

Bij de aanvraag 2018 was er nog niets veranderd. Het platform trad in overleg met De Speeldoos. Duidelijk was dat er iets moest veranderen. Voor de subsidieaanvraag 2018 heeft het platform positief geadviseerd aan de gemeente. Het platform en De Speeldoos hebben in overleg voorwaarden gesteld.

Een van de voorwaarden is dat er een gezond bestuur moet komen en dat De Speeldoos onderzoek zal doen naar financiële middelen. Daarbij biedt het dorpsplatform de helpende hand. Per direct is er een ad-interim penningmeester beschikbaar voor de stichting en zal er in kleiner comité verder worden gepraat en gebouwd.

Daarvoor zoeken we ook hulp vanuit het dorp. Dus draagt u de stichting De Speeldoos een warm hart toe, dan vragen wij u zich te melden. We zoeken vrijwilligers die op de ochtenden aanwezig kunnen zijn, donateurs en nieuwe bestuursleden. Kortom, meld u!

De Speeldoos biedt ouders en verzorgers van kinderen tot 4 jaar elke dinsdag- en donderdagochtend de mogelijkheid gratis samen te komen in de grote zaal van De Drie Linden. Terwijl de kleintjes er spelen kunnen de verzorgers elkaar ontmoeten.