Uit Prinsenbeek Begroot (Maart 2016) kwam naar voren dat de bovenbouw van de lagere scholen graag een extra speelvoorziening ziet in Prinsenbeek. Naast een klimbos en een trampolinepark werd een combi hockey/voetbalveld veelvuldig genoemd. Samen met de gemeente is een groepje fanatiekelingen inmiddels gestart met een inventarisatie. Het speelveld aan de Liniewal/Meers komt voorlopig als enige in aanmerking voor de metamorfose. Het zou gaan om een upgrade van het veld waardoor het aantrekkelijk wordt voor zowel kleine kinderen (met ouders) als jeugdigen tot 16 jaar. 

De gemeente geeft aan dat deze ontwikkeling past in het Dorpsplan en het gemeentelijk beleid omtrent speelvoorzieningen, waarbij meer grotere speelplaatsen zijn voorzien en minder kleinere. De gemeente zal dan zeker ook medewerking verlenen maar geeft wel al aan dat ze niet de volledige kosten op zich kan nemen. De werkgroep is zich hiervan bewust en zal met een plan van aanpak komen einde dit jaar.

Eventuele realisatie is gepland voor volgend jaar. Wordt vervolgd.