Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Vorig jaar april werd al aangekondigd dat de nu nog dynamische website (www.dorpsplatform-prinsenbeek.nl) op termijn zou worden omgebouwd naar een interactieve website. Dat moment is nu gekomen. En om de juiste informatie en functionaliteiten toe te voegen, vraagt het platform haar inwoners om de wensen en behoeftes. Middels een korte enquête wordt gevraagd naar het belang van een aantal mogelijke toepassingen en onderwerpen.
Op basis van de antwoorden van de inwoners zal een planning worden gemaakt van de realisatie, in ogenschouw nemende de beschikbare middelen. Mede om die reden zal eerst gekeken worden naar bestaande websites waar direct naartoe verwezen zou kunnen worden. De site moet uiteindelijk als digitaal platform gaan dienen van en voor Bekenaren.

Link voor de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/Digitaalinformatieplein

(Indien de link niet werkt, kunt u de URL naar de titelbalk kopiëren.)