Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Wie gehoord wil worden moet wat zeggen!

Het verkeer in Prinsenbeek komt breed aan de orde. Het Dorpsplatform Prinsenbeek is door Breda gevraagd om een bijdrage te leveren aan de mobiliteitsvisie vanuit de specifiek Prinsenbeekse situatie en natuurlijk doen we dat. Deze “Beekse” visie wordt meegenomen in de Breda-brede visie. Zo’n kans om onze problemen en mogelijke oplossingen aan te kunnen geven en te kunnen laten landen in een visie die jaren mee moet gaan, krijgen we nooit meer! De Bredase mobiliteitsvisie moet de grondslag vormen voor concrete acties en projecten voor de komende jaren.

De gemeente heeft adviesbureau Goudappel Coffeng in de arm genomen om het visietraject in Prinsenbeek te begeleiden. Onlangs heeft de Mobiliteitscommissie van het Dorpsplatform (DPPMC) de kick-off bijeenkomst gehad samen met gemeente en het adviesbureau dat de visie gaat opstellen. In deze bijeenkomst is o.a. de werkwijze en de tijdsplanning besproken. In maart 2020 moeten we klaar zijn met het onderzoek in Prinsenbeek! Werk aan de winkel dus.

Beslis mee over diverse thema's

Gewerkt wordt aan een enquête, een digitaal platform en een klankbordgroep. In de enquêtes  krijgt iedereen de gelegenheid om langs verschillende thema’s aan te geven hoe belangrijk men het betreffende onderwerp eigenlijk vindt en hoe men de huidige situatie rond dat thema kwalitatief beoordeelt. Thema’s zijn bijvoorbeeld: gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers, mindervaliden, parkeren, bereikbaarheid etc. Via het digitale platform kan iedereen mogelijke maatregelen aandragen die zullen worden onderzocht op haalbaarheid en effectiviteit.  Allemaal hele belangrijke onderwerpen dus waar iedereen wel een mening over heeft en waarover nu ook echt door iedereen iets gezegd kan worden. Doe mee dus!!

In de klankbordgroep worden gedurende drie bijeenkomsten de uitkomsten bekeken, oplossingsrichtingen gezocht en het eindresultaat van het adviesbureau besproken. Daarna volgt nog een brede presentatie.

We zoeken Bekenaren die hun visie willen delen

De klankbordgroep is gelimiteerd tot ongeveer 12 tot 15 personen. Door de DPPMC gaan daarvoor belanghebbende partijen worden aangezocht deel te nemen in de klankbordgroep en daarnaast is er ruimte voor een viertal betrokken individuele Bekenaren. Dergelijke keuzes doe je altijd verkeerd, dat realiseren we ons en dat risico nemen we. Maar een onevenwichtige of veel te grote of te kleine klankbordgroep werkt niet in dit verband. We gaan dus ons best doen met die wetenschap in het achterhoofd. Partijen worden nog benaderd en er wordt een oproep geplaatst voor de 4 Bekenaren. Het is wel ongelooflijk belangrijk dat de participatie van de Beek in de enquêtes heel groot wordt.

Doe dus mee en vul de enquête in, dit is een eenmalige kans! https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=157607930981 (in te vullen t/m 5 januari 2020)

We doen hierbij tevens een oproep aan Bekenaren die graag inhoudelijk en constructief willen meedenken en meepraten, zitting te nemen in de klankbordgroep. Stuur een mail met je motivatie naar contact@dorpsplatform-prinsenbeek.nl. We gaan er vanuit dat er zich veel meer dan vier mensen melden en dan zal de DPPMC een keus maken. De klankbordgroep komt maximaal twee tot vier maal bijeen.

Denk mee, praat mee!!

De Dorpsplatform Prinsenbeek Mobiliteitscommissie