Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

De Werkgroep Markt Prinsenbeek heeft besloten per direct haar activiteiten te staken voor wat betreft de financiering van het water-speel-element op de markt. Er blijkt onvoldoende financieel draagvlak te zijn voor een dergelijk element op de nieuwe markt. 
 
Toen de werkgroep in 2016 startte was het de bedoeling om aan de hand van een visie en door bewoners geleverde input een nieuw marktplein te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de gemeente.Vrijwel alle ontwikkelfasen werden constructief doorlopen met bewoners en de uiteindelijke uitvoering werd binnen de gestelde termijn gerealiseerd. Het laatste traject, het water terug brengen naar de markt, destijds een wens van vele Bekenaren en onderdeel van het plan, zal dus nu niet plaatsvinden. Daarmee is niet gezegd dat het water niet gewenst is op de markt, maar veel Bekenaren blijken dit financieel gezien een zaak van de gemeente te vinden en niet van het dorp. Dat blijkt ook uit het beperkt aantal opgestarte activiteiten, ondanks verschillende contacten met verenigingen, ondernemers en instanties, en de tegenvallende opbrengsten tot nu toe van de verschillende activiteiten die wel doorgang vonden.


De werkgroep had graag het plan afgemaakt tot en met het waterelement maar ziet haar ambitie dus hier stranden."En dan heeft het geen zin om er een principe project van te maken. We doen het voor de bewoners en als het project niet voldoende draagvlak heeft, dan hebben wij er ons bij neer te leggen. De kans dat we binnen afzienbare tijd een substantieel deel van de benodigde 30.000,- nog bij elkaar zouden krijgen werd steeds irreëler. Er waren nog teveel onzekerheden en dan moet je de beslissing durven nemen, met pijn in het hart.” aldus een woordvoerder van de werkgroep.
 
Bijna 4 jaar heeft de werkgroep zich ingespannen om Gemeente, ontwikkelaar en bewoners te verbinden met een mooie nieuwe multifunctionele markt, waar Prinsenbeek nog lang plezier van zal hebben, als eindresultaat. 
De werkgroep dankt alle mensen die de afgelopen jaren een steentje bij hebben gedragen en/of de verschillende informatieavonden hebben bezocht. De werkgroep geeft aan alle reeds betaalde (en toewijsbare bedragen) terug te storten naar de Beekse sponsoren. De niet toewijsbare bedragen zullen binnen het Dorpsplatform worden ingezet voor andere activiteiten binnen Prinsenbeek. De werkgroep wil tevens alle personen, instanties en ondernemers die geloof hadden in dit project hartelijk danken voor het vertrouwen.
 
De staking van de activiteiten betekent vanzelfsprekend dat de actie met de scholen eveneens wordt afgeblazen. De scholen zijn inmiddels geïnformeerd.
 
Werkgroep Markt Prinsenbeek