Als aangekondigd komt er met ingang van vandaag een tweede fase in het onderzoek! Doe mee, vul in, het doet er echt toe: https://app.maptionnaire.com/nl/7658/

Maandag 13 januari hebben we de eerste klankbord bijeenkomst gehad met de groepen uit Prinsenbeek, gemeente, adviseurs en de Mobiliteitscommissie van het Dorpsplatform. Een week eerder zijn we als Bekenaren al bij elkaar geweest om kennis te maken en het proces dat voor ons ligt door te nemen. We prijzen ons gelukkig dat we een mooie groep uit de Beek hebben kunnen mobiliseren met deskundigen uit het dorp, verschillende leeftijden en uit verschillende delen van het dorp. Het was dan ook een mooie eerste sessie waarin de resultaten van de enquête volop aan de orde zijn geweest.

Veel reacties op de eerste enquête

Helemaal in de traditie van ons dorp is er uitstekend op de enquête gereageerd. Om precies te zijn hebben 901 mensen de enquête ingevuld en dat is een prima score! Niet geheel onverwacht komt een onderwerp als verkeersveiligheid uit de bus als erg belangrijk en kwalitatief onder de maat. Straten als Velsgoed en Schutsestraat hebben daarbij de twijfelachtige eer koplopers te zijn.

Maar ook de situatie rond voetgangers en fietsers, parkeren en bereikbaarheid krijgen aandacht in jullie reacties. In de eerste klankbordgroep bijeenkomst zijn de resultaten besproken en geanalyseerd en is een begin gemaakt met het nadenken over oplossingsrichtingen voor de belangrijkste knelpunten.

Nieuw onderzoek online

Het proces gaat verder en in een hoog tempo! Met ingang van vandaag staat een nieuw onderzoek online. Hierin wordt iedereen gevraagd dieper in te gaan op de knelpunten: waar precies, wat precies en denk je ook al een of meerdere oplossingen in je hoofd te hebben. Het nieuwe onderzoek vind je op: https://app.maptionnaire.com/nl/7658/. Je moet er even voor gaan zitten maar het belang is dan ook groot. Je kunt echt de diepte in en concreet je mening geven. Als je gehoord wilt worden, vul het onderzoek in!! Doe dat ook, ook al heb je de eerste keer nog niet meegedaan. Elke reactie telt.

Begin februari is er weer een klankbord bijeenkomst en gaan we wat jullie hebben ingevuld weer bespreken.