Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Na het afblazen van het project “bedriegertjes” minder dan een week geleden kan de Werkgroep Markt melden dat de gemeente Breda snel heeft gereageerd. De gemeente heeft nog maar in oktober 2019 het zogenaamde  “Stedelijk Waterplan” definitief vastgesteld. Daarin heeft de betrokken wethouder nu  financiële ruimte gevonden die er ten tijde van de start van de crowdfunding nog in het geheel niet was. Hoeveel dat dan precies is weten we nog niet maar we wilden u dit bericht niet onthouden.

 Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit een brief aan de raad van de gemeente Breda welke vandaag door wethouder de Beer aan de raad is gestuurd. De werkgroep wist wel dat Breda hierover nadacht maar er was nog zeker geen zekerheid. Ook verdere details ontbreken vooralsnog.

De wethouder schrijft in zijn brief aan de raad: 

  • Een belangrijk onderdeel van de Markt Prinsenbeek is het aanbrengen van een waterspeelplaats met zogenaamde bedriegertjes. In 2018 hebben de gemeente en de Werkgroep afgesproken dat de Werkgroep zich zou inspannen om, samen met het dorp Prinsenbeek, de waterspeelplaats zelf te bekostigen. Dit vanwege de financiële dekking van het plan. Daarnaast benadrukte dit de samenwerking om te komen tot een nieuwe Markt. De afgelopen tijd heeft de werkgroep zich sterk ingespannen om de benodigde financiële middelen te genereren door verschillende acties te organiseren zoals sponsorlopen, verkopen van buttons en verzamelen van sponsorgelden. Ondanks de grote inspanning die is geleverd is gebleken dat het niet lukt om voldoende middelen te genereren.

Na intern beraad heeft gemeente Breda besloten om de waterspeelplaats toch aan te leggen. Een dergelijke waterspeelplaats past namelijk uitstekend in de uitvoering van het nieuwe Stedelijk Waterplan. Dit plan kent financiële mogelijkheden voor het voorkomen van hittestress door o.a. waterspeelplaatsen en waterbeleving. Ten tijde van de afspraak over de crowdfunding was het Stedelijk Waterplan nog niet vastgesteld en waren deze financiële mogelijkheden er nog niet.

Het is de bedoeling dat de werkgroep binnenkort met de betrokken ambtenaren naar details van het voornemen gaat kijken. Dan weten we meer over het tijdsbestek, budgetruimte  etc. Zo worden de bedriegertjes op de Markt in Prinsenbeek onderdeel van het beleid voor klimaatadaptatie. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

De hele raadsbrief is te vinden onder : https://breda.raadsinformatie.nl/document/8367499/1/Raadsbrief%2017012020%20waterspeelplaats%20Markt%20Prinsenbeek