Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

processierupskaart 450 300Overzichtskaart eikenprocessierups Prinsenbeek

De afgelopen periode is hard achter de schermen gewerkt door de gemeente Breda om een overzichtskaart te maken omtrent de meldingen eikenprocessierups. Op de overzichtskaart staan alle straatnamen van de meldingen die de gemeente ontvangen heeft en welke status de melding heeft. Is de melding een groene stip dan heeft de gemeente deze in behandeling. Is de melding een roze vierkant, dan is de melding afgehandeld en de rups op die locatie bestreden. Let op: de kaart toont de meldingen niet op de exacte locatie, maar in het midden van de straat waarvoor de melding is gemaakt. Dit kan ook een combinatie van meerdere meldingen zijn.

Heeft het melden van de processierups in Prinsenbeek nog zin?

Ja, melden heeft zeker zin. Op basis hiervan kijkt de gemeente waar we het eerste naar toe moeten. Plekken waar veel mensen zijn, met name kinderen, krijgen voorrang bij het ruimen, bijvoorbeeld doorgaande (fiets)routes, kinderdagverblijven en speeltuinen. Indien nodig plaatsen we op drukbezochte plekken borden om mensen te attenderen op de aanwezigheid van de rups.