Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Het Prinsenbeek Panel nu echt van start! Deze enquête heeft betrekking over de markt. De vragenlijst bestaat uit korte vragen over de evaluatie van de nieuwe markt. De antwoorden worden uiteraard bekeken en hier zal vervolgens een kort rapport over komen die publiekelijk gedeeld zal worden.

 

 

 Aanmelden Deelnemers aan het Prinsenbeek Panel wordt maximaal één keer per kwartaal gevraagd naar hun mening over actuele zaken. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en het dorpsplatform zal geen gegevens aan derden doorverkopen. Mocht u vooral over bepaalde onderwerpen mee willen praten, dan is het mogelijk om uw voorkeur hiervoor aan te geven. Aanmelden voor het Prinsenbeek Panel kan aan het eind van de bovenstaande enquete of hier.