Tijdens een overleg afgelopen maandag, hebben de werkgroepen binnen het domein Openbare Ruimte en de gemeente Breda heldere afspraken gemaakt rondom de samenwerking. Het nieuwe Dorpsplatform Prinsenbeek hoopt zo een goede start te maken met een optimale bediening van de eigen inwoners. De afspraken moeten ervoor zorgen dat alle vragen rondom straten, pleinen, gebouwen en groenvoorziening tijdig en correct worden behandeld. De gemeente heeft toegezegd zoveel als mogelijk te faciliteren in deze.