(Door Peter Wijninga, Werkgroep Markt Prinsenbeek)

Direct na Carnaval 2019 zal de schop de grond in gaan voor de herinrichting van de Markt in Prinsenbeek. Het project zal niet in twee fasen worden uitgevoerd, maar meteen in zijn geheel. Het werk moet klaar zijn voor de Kerstperiode van 2019.

Dat was de boodschap waarmee wethouder Boaz Adank, vergezeld van diverse ambtenaren, van de Gemeente Breda op 26 februari jl. naar Zaal Marktzicht kwam ter gelegenheid van een informatieavond van de Werkgroep Markt Prinsenbeek. Daar waren zo’n 70 inwoners van Prinsenbeek bij elkaar om te worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte de heer Adank dat de gemeente Breda veel belang hecht aan de samenwerking met inwoners om tot een goed ontwerp voor de nieuwe Markt te komen en in de uitvoering ook zoveel mogelijk rekening te houden met de evenementenagenda van Prinsenbeek.

Door vertegenwoordigers van de werkgroep werd uitgelegd dat er oorspronkelijk door de gemeente 1 miljoen euro was toegezegd voor de herinrichting, hoewel de Markt in technisch opzicht nog niet aan vernieuwing toe is. Daartoe is een ontwerp gemaakt, op basis waarvan de hele Markt, dat wil zeggen, voorplein en parkeerplaats, opnieuw zal worden ingericht. Voor het bedrag van 1 miljoen euro zou echter alleen het voorplein kunnen worden aangepakt. Voor herinrichting van de parkeerplaats zou extra geld moeten worden vrijgemaakt. Niettemin spraken zowel de gemeente als de werkgroep de wens uit het hele ontwerp in één keer uit te voeren, in plaats van in twee fasen. Daartoe is maar liefst in totaal 1,8 miljoen euro benodigd.

De projectleider van de gemeente gaf echter aan dat door het combineren van projecten, zoals het vervangen van de riolering in de straat langs de Markt, er ‘werk met werk’ gemaakt kan worden, waardoor er in totaal ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar is. Daarmee is de realisatie van het gehele project binnen bereik.

Er ontbreekt nog een bedrag van zo’n 70.000 euro. Dat bedrag komt ongeveer overeen met de kosten van de ‘bedriegertjes’-fontein die centraal op het voorplein zal worden aangelegd. Het idee is nu om het ontbrekende bedrag door crowd-funding in Prinsenbeek bijeen te brengen. Voorts is in overleg met de Heemkundekring ‘Op de Beek’ en de Rotary Prinsenbeek gekozen voor een ‘historisch element’ bij of rond de fontein. Daarmee ontstaat de mogelijkheid voor de inwoners van Prinsenbeek bij te dragen aan de vormgeving van het centrale punt van het voorplein. De ideeën voor de crowd-funding zullen door de werkgroep worden uitgewerkt. Rotary Prinsenbeek organiseert alvast op 2e Paasdag (2 april) de taartbakwedstrijd  ‘Heel Prinsenbeek bakt en bruncht’ in Zaal Marktzicht. Met de opbrengst kan de Heemkundekring werken aan een blijvende herinnering aan ‘de Beek van toen’ ten behoeve van de heringerichte Markt.

Doordat het project nu niet in twee fasen, maar in één fase wordt uitgevoerd, zal het in 2018 niet meer tot tijdige realisatie komen, dat wil zeggen, vóór de Kerstperiode. Om te voorkomen dat de winkeliers rond de Markt tijdens die periode niet bereikbaar zouden zijn en WinterWonderBeek niet door zou gaan, zal het werk pas in 2019 aanvangen. Voorts zal om voor iedereen begrijpelijke redenen ook de Caranavalsperiode in 2019 worden gevrijwaard van werkzaamheden. Gepland wordt nu direct na Carnaval 2019 te beginnen met de uitvoering, waardoor de Markt voor de Kerstperiode van 2019 gereed zal zijn. Wethouder Adank verklaarde, onvoorziene omstandigheden daargelaten, garant te staan voor het feit dat direct na Carnaval de schop de grond ingaat. Ter onderstreping daarvan bood hij een met confetti versierde schop aan.