Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Onderstaand een overzicht van de voortgang van de realisatiestrategie wonen Prinsenbeek, destijds 350 woningen.

 • Gertrudisoord is ondertussen voltooid
 • Herontwikkeling voormalig terrein ROC loopt; in aanbouw 36 appartementen
 • Herontwikkeling Hagedonk is al goed in beeld; in aanbouw 20 sociale app, 25 private huur app en 8 patiowoningen
 • CPO Vijverstraat; in aanbouw 14 appartementen
 • Herontwikkeling Boerenbond; planvorming 3 a 4 woonlagen; geeft ruimte aan circa 40 appartementen waarvan 8 sociale huur app.
 • Ontwikkeling Westrik; in aanbouw circa 112 koopwoningen en 8 sociale huur woningen.
 • Herontwikkeling locatie Rabobank; planvorming in eerste fase circa 10 koop appartementen, en 1 woning; mogelijk later nog verdere opbouw
 • Herontwikkeling “oude pastorie: planvorming;  maakt plaats voor 2 lagen appartementen. In totaal 8 koop app. Duurdere klasse.
 • Herontwikkeling “Restaurant Het Hert”; planvorming circa 10 a 12 koop appartementen.
 • Beeksestraat naast AH; planvorming 4 koop app. waar de boerderij staat en 5 patiowoningen op het terrein daarachter.
 • Ontwikkeling Heikantsestraat; planvorming circa 20 koopwoningen
 • Locatie naast bakkerij Nagelkerke; planvorming ca.  8 app.
 • Herontwikkeling “Saval terrein”; inmiddels gerealiseerd 72 woningen
 • Herontwikkeling achter terrein Mr. Bierensweg; is nog in studie.

Samenvattend: We naderen de 450 nieuwe wooneenheden!

Echter Prinsenbeek is nog niet klaar; er staan nog veel woningen voor de Bekenaren op het verlanglijstje. Te denken valt aan woningen voor in ieder geval starters en senioren, in misschien een nieuwere vorm. We zijn dan ook blij met de Versnellingsopgave Wonen vanuit de gemeente Breda, hierin wordt Prinsenbeek ook nadrukkelijk meegenomen. In de raadsbrief van wethouder Paul de Beer wordt uitleg gegeven over deze procedure c.q. dit proces. Wij houden de vinger aan de pols, en houden ons dorp en haar inwoners op de hoogte.

Gillina Baaij

Domein Wonen