Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Uit verschillende bijeenkomsten die zijn gehouden in 2019 door domein Zorg en Welzijn, bleek dat er behoefte was aan meer informatie over bepaalde onderwerpen die betrekking hebben op zorg en welzijn. Hier is uiteraard naar geluisterd, maar helaas zijn de bijeenkomsten vanwege het coronavirus afgelast. 

 In de eerste helft van 2020 stonden er meerdere activiteiten gepland die door het domein Zorg en Welzijn zijn georganiseerd. Het ging om een bijeenkomst over dementie en slim wonen in Prinsenbeek (thuistechnologie). De organisatie van deze bijeenkomsten was al in een vergevorderd stadium, helaas kunnen deze bijeenkomsten door het coronavirus niet door gaan. Dit heeft er toe geleid dat er het een en ander voorlopig is stil gezet. Het domein Zorg en Welzijn had gehoopt om de geplande bijeenkomsten door te laten gaan in het najaar, maar helaas is dat vanwege de nieuwe huidige maatregelen niet mogelijk. Beide informatiebijeenkomsten zullen daarom naar het voorjaar van 2021 worden geschoven.  Zodra de mogelijkheden er zijn zullen wij u tijdig laten weten waar en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden.  

Bedankt voor uw begrip!