Zorg voor de woonomgeving

Dat speelveldje in de buurt… leuk dat het er is, maar het ziet er wel rommelig uit. Kan daar nou niks mee gebeuren? In dat geval, maar voor nog veel meer zaken, kun je terecht bij het Dorpsplatform Prinsenbeek, meer in het bijzonder bij het domein Openbare Ruimte. Dat houdt zich namelijk bezig met al het grijs (gebouwen, straten en pleinen) en groen (speelplaatsen, grasveldjes en dergelijke) binnen onze dorpsgrenzen.

Onze ambitie
Het Dorpsplatform wil de belangen van de Bekenaren behartigen. Het streeft ernaar dat binnen Prinsenbeek alle openbare ruimtes zo worden ingericht en onderhouden dat het fijn wonen blijft. Of beter gezegd, dat het nog fijner wonen wordt in ons mooie dorp. We willen zoveel mogelijk inwoners hierbij betrekken. Het motto van het Dorpsplatform is immers: samen doen, samen sterk.

Wat we willen betekenen

  • Waar nodig de Bekenaren informatie geven
  • Signalen die we krijgen of die we zelf opmerken over de openbare ruimte verwerken en als het nodig is daar iets aan (laten) doen
  • Een online-informatieloket inrichten waar je terecht kunt met een goed idee of met je vraag.
  • Waar nodig willen we partijen bij elkaar brengen om samen te praten, bijvoorbeeld over een bepaald idee of situatie in verband met openbare ruimte. thema.
  • Namens de dorpsbewoners optreden als spreekbuis richting samenwerkende instanties

Hoe we dat willen bereiken

  • We houden zo goed mogelijk in de gaten wat er speelt. Bijvoorbeeld als het gaat over initiatieven die er leven in of over het dorp. Heeft de gemeente Breda bepaalde plannen, of de provincie? Dan wil het Dorpsplatform daarvan weten om te kijken wat dit voor bewoners betekent. Welke ideeën leven er bij bewonersgroepen? En welke behoeften, wensen en verwachtingen leven er als het gaat om het grijs en groen in ons dorp; ook daar houden we de vinger aan de pols .Als het nodig is, doen we zelf onderzoek of zetten we aan tot actie.
  • We brengen betrokken partijen bij elkaar.
  • We vergaren kennis en passen die toe. Daarnaast gebruiken we ons netwerk.
Marcel Heidstra, Coördinator Openbare Ruimte
Toon van Oerle, Coördinator Openbare Ruimte

    Laat hier je bericht achter voor het Dorpsplatform en wij zorgen er voor dat het zo snel als mogelijk door de juiste persoon wordt beantwoord.