Platform voor Beekse clubs, verenigingen en stichtingen

Onder de vlag van het dorpsplatform vinden ook plaats, het

Het initiatief en het voorzitten van deze overleggen gebeurt door Frank Timmers, waarbij het stichtingsbestuur ondersteunend is.

Prinsenbeeks Evenementenoverleg

De organisaties van Beekse evenementen komen sinds 2016 tweemaal per jaar samen tijdens het evenementenoverleg. Het gaat om de buitenevenementen die verplicht zijn een vergunning aan te vragen bij de gemeente Breda.

Tijdens het overleg worden ervaringen en plannen gedeeld, er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en netwerk.Het evenementenoverleg heeft in die jaren een aantal gezamenlijke initiatieven opgepakt, zoals:

  • de mogelijkheid evenementen aan te kondigen op twee digitale billboards bij de entree van Prinsenbeek;
  • er is een inventarisatie gemaakt van materialen die worden uitgewisseld;
  • een gezamenlijke reactie is gegeven op het evenementenbeleid van de gemeente Breda;
  • de evenementenorganisaties zijn betrokken bij de toenmalige herinrichting van de Markt van Prinsenbeek;
  • De evenementen hebben gezamenlijk het onderhoud van de plantenbakken op de Markt geadopteerd, waarvoor een ‘wijkdeal openbaar groen’ met de gemeente Breda gesloten.

Om de samenwerking te bekrachtigen hebben de organisaties in december 2018, onder de vlag van Dorpsplatform Prinsenbeek, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, tijdens Winterwonderbeek.