Waar staat het bestuur voor en wat willen we bereiken?

Als bestuur van Stichting Dorpsplatform Prinsenbeek zijn we erop gericht om de verschillende werkgroepen (domeinen) te ondersteunen bij het realiseren van hun visie, doelen en op het verder ontwikkelen van een soepele organisatie.

Door zorg te dragen voor een soepele organisatie met een duidelijke structuur, heldere afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, wil het bestuur bijdragen aan de missie van het DPP. Het bestuur zorgt dan ook voor de randvoorwaarden en kaders waarbinnen het vrijwilligerswerk kan plaatsvinden. Het faciliteert, motiveert, inspireert en probeert aan te jagen waar dat nuttig of nodig is. Daarnaast vormt het bestuur een belangrijke schakel naar de gemeente Breda en de lokale politiek, naar andere dorps- en wijkraden, en platforms binnen de gemeente.

Bestuursleden zijn proactief dan wel reactief betrokken bij activiteiten van de verschillende domeinen. Afhankelijk van behoefte, nut en noodzaak. Vanwege zijn formele verantwoordelijkheid is het bestuur van de stichting nauw betrokken bij (grote) beslissingen en het besteden van financiële middelen vanuit de domeinen.

Het bestuur werkt vanuit de visie dat domeinen bestaan uit werkgroepen met getalenteerde, capabele en intrinsiek gemotiveerde dorpsbewoners. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat ze de juiste expertise, kennis en ervaring in huis hebben – of indien nodig die van buitenaf betrekken – bij het realiseren van hun plannen en activiteiten.

Zie hieronder voor het huishoudelijk reglement van de Stichting Dorpsplatform Prinsenbeek.

Heb je een vraag of een tip voor het bestuur? Mail het aan onze secretaris:

    Laat hier je bericht achter voor het Dorpsplatform en wij zorgen er voor dat het zo snel als mogelijk door de juiste persoon wordt beantwoord.