Ook Prinsenbeek voelt de woningnood

Eén huurhuis kwam er onlangs vrij in Prinsenbeek. Daar waren 1.048 gegadigden voor. Het mag duidelijk zijn, de huidige woningnood gaat niet aan ons dorp voorbij.  Integendeel zelfs. Het domein Wonen van het Dorpsplatform Prinsenbeek houdt zich dan ook nadrukkelijk bezig met deze problematiek. Dat alles vanuit het belang om voor Prinsenbeek het dorpse (woon)karakter te behouden.

Speerpunten wonen in Prinsenbeek
Aandachtspunt nummer 1 is huisvesting voor jongeren. Het gebeurt regelmatig dat jonge Bekenaren het dorp verlaten omdat ze geen huis in Prinsenbeek kunnen vinden. Met alle gevolgen voor bijvoorbeeld het verenigingsleven. Voldoende geschikte woningen voor ouderen is eveneens een belangrijk onderwerp. Want voldoende goede huisvesting voor senioren is van groot belang voor de doorstroming waardoor woningzoekenden kunnen worden geholpen.

“Aandachtspunt nummer 1 is huisvesting voor jongeren.”

Hoe we dat gaan doen

  • Meedenken over wonen, samen met alle betrokken marktpartijen: aannemers, projectontwikkelaars, gemeente et cetera
  • Het volgen de ontwikkelingen van de Woonvisie Breda 2040 en de betekenis daarvan voor Prinsenbeek, een soort waakhond zijn
  • Kansen voor woningen in Prinsenbeek voor de doelgroepen bevorderen
  • Bouwprojecten en plannen daarvoor – Beeks Buiten bijvoorbeeld – houden we secuur in de gaten en we informeren waar nodig
  • We willen aanspreekpunt zijn voor initiatiefnemers, gemeente Breda en marktpartijen

Wilt u meedenken of meepraten over wonen in Prinsenbeek, stuur ons een bericht!

John Schoone, Coördinator domein Wonen

    Laat hier je bericht achter voor het Dorpsplatform en wij zorgen er voor dat het zo snel als mogelijk door de juiste persoon wordt beantwoord.