Hét aanspreekpunt van en voor inwoners

Woonzorgcentrum / Verpleeghuis Prinsenbeek

Thuis wonen lukt niet meer, wat zijn de mogelijkheden in Prinsenbeek?
Een woonzorgcentrum of verpleeghuis kan uitkomst bieden als thuis blijven wonen niet meer lukt. Het woonzorgcentrum biedt wonen, verpleging en verzorging in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wlz (Wet langdurige zorg) Om in aanmerking te komen om te wonen in een verzorgingshuis met verpleegafdelingen zoals bijvoorbeeld Hagedonk, kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ. (Centrum Indicatiestelling Zorg)  

Diensten buiten een woonzorgcentrum
U kunt ook gebruik maken van de diensten als u buiten het woonzorgcentrum woont, zoals bijvoorbeeld ’s middags maaltijden gebruiken in het restaurant.

Intensieve verpleegkundige zorg
Als u intensieve verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u opgenomen worden in een verpleeghuis. In zo'n zorginstelling is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Korte opname  
Een korte opname is mogelijk als u om medische redenen (nog) niet thuis kunt zijn. Omdat u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Uw huisarts of specialist bepaalt of dit nodig is. Deze zorg is niet mogelijk in Prinsenbeek. Dit verblijf zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Ik wil in Hagedonk gaan wonen, kan dat?
Om in aanmerking te komen voor het wonen in Hagedonk, kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ. (Centrum Indicatiestelling Zorg) Het CIZ gaat kijken of u in aanmerking komt en geeft een indicatie af. U kunt actief of passief op de wachtlijst komen, dat hangt af van uw opname wens. Doorgaans duurt het 6 tot 9 maanden voor er een plaatsje vrij komt en u kunt worden opgenomen.

Vanaf het moment dat uw indicatie is afgegeven voor Hagedonk heeft Thebe zorgplicht voor u. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk moeten zorgen dat in uw thuissituatie alle zorg geboden wordt die nodig is. Ook als u zorg krijgt van een andere organisatie.

Meer informatie is te vinden op 088-1172900
Thebe.nl/thebe-in-uw-buurt/woonzorgcentra/thebe-hagedonk/

Belangrijk om te weten wanneer u een indicatie aanvraagt:

  • Wanneer u een indicatie aanvraagt bij het CIZ moet u rekening houden met kosten die berekent worden door het CAK.
  • Tevens is deze indicatie onomkeerbaar.

icon korting op zorg

Korting op zorg

icon info punt

Infopunt Prinsenbeek